Ανοίγει δρόμος για διεθνές εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Δυτικής Αμερικής.

Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν στενά για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πάρκων εφοδιαστικής και των έργων ανάπτυξης λιμένων.
“Το Expanded Canal συνεχίζει να αναμορφώνει σήμερα τις παγκόσμιες εμπορικές οδούς ενισχύοντας τη θέση μας ως κόμβο εφοδιαστικής της Αμερικής”, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος για τις συμπληρωματικές επιχειρήσεις Rafael Pirro. “Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με το λιμάνι του Ρότερνταμ για να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας την εμπειρία της πιο αποτελεσματικής και συνεπούς υπηρεσίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών”.
Η συμφωνία, έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης τόσο για το κανάλι του Παναμά όσο και για το λιμάνι του Ρότερνταμ. Τον περασμένο μήνα, το λιμάνι γιόρτασε νέο ρεκόρ μεταφόρτωσης για τους πρώτους έξι μήνες του 2019 με επεξεργασμένα 240,7 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το 2018. Κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, το Canal έθεσε ένα νέο ημερήσιο ρεκόρ ποσοτήτων 1,706 εκατομμυρίων καναλιών του Παναμά τόνους (PC / UMS) στις 16 Αυγούστου, όχι πολύ καιρό πριν από την υποδοχή της 7000ης διαδρομής Neopanamax από τα εγκαίνια της Διεύρυνσης της Διώρυγας το 2016.
Το Μνημόνιο είναι ανανεώσιμο μετά από δύο χρόνια και θα επιτρέπει και στα δύο μέρη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογικές δυνατότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορών και τη μείωση του κόστους. Επίσης, το ΜΣ περιλαμβάνει την ανταλλαγή μελετών αγοράς, δεδομένων διαμετακόμισης και εκσυγχρονισμού, καθώς και κοινά προγράμματα κατάρτισης, μελέτες και δραστηριότητες μάρκετινγκ μεταξύ των δύο μερών.
Εκτός από τους ρόλους τους ως περιφερειακούς κόμβους εφοδιαστικής, το λιμάνι του Ρότερνταμ και το κανάλι του Παναμά μοιράζονται μια δέσμευση για βιώσιμη ναυτιλία. Έχουν ήδη συνεργαστεί στενά μέσω της εργασίας τους ως μέλη της Παγκόσμιας Βιομηχανικής Συμμαχίας (GIA), μιας πρωτοβουλίας εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Η GIA, αποτελούμενη από ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, εργάζεται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη διεθνή ναυτιλία.
Στην Ολλανδία, το λιμάνι του Ρότερνταμ δεν είναι μόνο σημαντικός σταθμός μεταφόρτωσης, αλλά και το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης το 2018, εφόσον χειρίστηκε 468 εκατομμύρια τόνους φορτίου.

 

Πηγή: agronews.gr