Διαφορά 25% μεταξύ εγκεκριμένης δαπάνης και σημερινών τελικών τιμών ανατρέπει πλάνα επενδύσεων αγροτών

Χάσµα που κυµαίνεται µεταξύ 20-25% σε σχέση µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό και της τελικής τιµής που καλείται να αγοράσει ο αγρότης τα αγροτικά µηχανήµατα, προκύπτει σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς για τους δικαιούχους Σχεδίων Βελτίωσης.

Το ζήτηµα ανατιµολόγησης σε ενέργεια, εργατικά και εξοπλισµό αντιµετωπίζουν και οι δικαιούχοι στη Μεταποίηση που βλέπουν τον επενδυτικό τους φάκελο να «φουσκώνει» µέρα µε τη µέρα, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις αναµένεται να ανατρέψουν και τα πλάνα εκείνων που θα εγκριθούν στα πλαίσια του Μέτρου άρδευσης.

«Προφανώς µετά από 3-4 χρόνια που δώσαµε εµείς τις προσφορές οι τιµές έχουν αλλάξει. Αυτές τότε ήταν από τις κανονικές συνθήκες. Πλέον µε όλα αυτά που έχουν γίνει, το χάσµα εγκεκριµένης και τελικής τιµής είναι πολύ µεγάλο», αναφέρει στην Agrenda πηγή από τον χώρο των µηχανηµάτων λέγοντας πως έτσι «είτε ο αγρότης καταλήγει να λαµβάνει τεχνικά µικρότερο ποσοστό ενίσχυσης, είτε έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον προµηθευτή ζητώντας να αγοράσει µε τις τιµές που ίσχυαν την ηµέρα που υπέβαλε τον φάκελο ενίσχυσης».

Πηγές πάντως από τον χώρο των µελετητών αναφέρουν ότι ναι µεν η κατάσταση έχει ανατραπεί σε σχέση µε τα κόστη, αλλά οι περισσότεροι δεν κάνουν πίσω µε τη λογική «όσα πάρω». Αυτή τη στιγµή πάντως το πρόβληµα είναι χρηµατοοικονοµικό. Οι αγρότες βρίσκονται εν µέσω καλλιεργητικής περιόδο και τώρα είναι η περίοδος που χρειάζονται ρευστότητα καθώς ξοδεύουν χρήµατα για εφόδια, οπότε οι επενδύσεις σε εξοπλισµό και την κατασκευή υποδοµών µπαίνει σε δεύτερη µοίρα. Εξού και οι αντιδράσεις µελετητών και δικαιούχων για την υποχρέωση αιτήµατος πληρωµής στο 20% του εγκεκριµένου σχεδίου έως τις 31 Αυγούστου. Σηµειώνεται εδώ πως είναι και κάποιοι που ακόµη δεν τα έχουν βρει µε τις τράπεζες για δανεισµό, κάνοντας όλο και πιο δύσκολο το όλο εγχείρηµα υλοποίησης.

Όσον αφορά τώρα τα µελλοντικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού αγροτικού εξοπλισµού και µεταποίησης που θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Ταµείου Ανάκαµψης και Αναπτυξιακού Νόµου, το κρίσιµο είναι να είναι µικρό το διάστηµα µεταξύ κατάθεσης φακέλων και έγκρισης της επένδυσης ώστε να µην αντιµετωπιστούν παρόµοια προβλήµατα ώστε ο αρχικός προϋπολογισµός να επαρκεί για να ολοκληρωθούν µε βάση τον αρχικό προγραµµατισµό. Σηµειώνεται εδώ είναι πως στα νέα Σχέδια Βελτίωσης (όποτε και αν προκηρυχθούν), θα αλλάξει ο πίνακας εύλογου κόστους επενδύσεων µε βάση τις τρέχουσες τιµές, σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές.

Πηγή: www.agronews.gr