Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Λογισμικό που προειδοποιεί για το επίπεδο ρύπανσης του εδάφους με βαρέα μέταλλα

Ένα «έξυπνο» σύστημα λήψης αποφάσεων για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων και βιοστερεών που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη γεωργία, πέτυχε να δημιουργήσει ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, και τους καθηγητές Πρόδρομο Κουκουλάκη και Σπύρο Κυρίτση, δημιούργησε λογισμικό σύστημα το οποίο αξιολογεί δεδομένα του εδάφους, του επεξεργασμένου υγρού αστικού αποβλήτου (ΕΥΑΑ) και των επεξεργασμένων μορφών ιλύος (βιοστερεά) και ταυτόχρονα λαμβάνει αποφάσεις, προτείνοντας συνιστώμενες δόσεις μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων για τη λίπανση των καλλιεργειών.

Όπως εξηγεί ο κ. Καλαβρουζιώτης, τόσο τα υγρά αστικά απόβλητα, όσο και η ιλύς, περιέχουν θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών και αναγκαία για την βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. Οι εισροές αυτές, και ιδιαίτερα η ιλύς, περιέχουν οργανική ουσία σε ποσοστό περίπου 35%, η οποία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της δομής του εδάφους και γενικότερα της παραγωγικότητάς του.

Ωστόσο, οι δύο αυτές εκροές περιέχουν και βαρέα μέταλλα (κάδμιο, κοβάλτιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, μόλυβδο και ενίοτε και υδράργυρο και άλλα μέταλλα), τα οποία με τη μακροχρόνια χρήση μπορεί να συσσωρευτούν στο έδαφος και να καταστούν τοξικά στα φυτά και γενικότερα στο περιβάλλον.

Λογισμικό

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού επιτυγχάνεται με το συγκεκριμένο λογισμικό (Έμπειρο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων), η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην τροφοδότηση αναλυτικών δεδομένων του εδάφους, των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος. Με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, παρέχει συμβουλή λίπανσης και πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ρύπανσης του εδάφους με βαρέα μέταλλα και βοηθά τους χρήστες-γεωργούς να λαμβάνουν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα.

Σύμφωνα με τον Κοσμήτορα του ΕΑΠ, ο κύριος στόχος του Συστήματος Λήψης Αποφάσεων είναι, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στη βελτίωση της γονιμότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους, στη μείωση του κόστους χρήσης λιπασμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος από τη συσσώρευση βαρέων μετάλλων στο έδαφος και τα φυτά και στον έλεγχο της ρύπανσης του εδάφους.

Το συγκεκριμένο λογισμικό το οποίο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για περισσότερα από 100 είδη ελληνικών και ξένων καλλιεργειών δίνεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους αγρότες, συνεταιρισμούς, γεωπονικές σχολές, ερευνητές κ.ά. Κάνει χρήση σύγχρονων τεχνολογιών web που το καθιστούν εύκολο στη χρήση και προσφέρουν ευελιξία σε μελλοντικές αναβαθμίσεις και εμπλουτισμό του συνεχώς με νέες επεκτάσεις – δυνατότητες.

Πηγή: ypaithros.gr