Σκληρό πάνω από 50 λεπτά μαλακό και κριθάρι πάνω από 40, έως 38 το καλαμπόκι

Σε πεδίο ανακάλυψης τιµών έχουν εισέλθει τις τελευταίες ηµέρες οι αγορές των αγροτικών εµπορευµάτων, µε σκληρό και µαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι και ηλίανθο να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά όσο παράλληλα οι τιµές για τα συµβόλαια της νέας σοδειάς βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε τα περσινά αποθέµατα.

Μέσα σ’ αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία, δεν αποκλείεται οι τιµές για προϊόντα όπως το σκληρό σιτάρι και το κριθάρι που συγκοµίζονται σε µερικές εβδοµάδες να βρεθούν στην εγχώρια αγορά σε επίπεδα υψηλότερα των αρχικών προσδοκιών και εκτιµήσεων του κλάδου, ήτοι των 50 λεπτών για σκληρό και των 34 λεπτών για κριθάρι. Ήδη η αγορά της Γαλλίας, η οποία παραδοσιακά διαµορφώνει χαµηλότερες τιµές στο σκληρό σιτάρι συγκριτικά µε την ιταλική, βρίσκεται στα 500 ευρώ ο τόνος. Πρόκειται για τιµή βάσης και spot, δηλαδή δεν έχουν υπολογιστεί εδώ FOB και µεταφορικά, που αφορά στις παραδόσεις Ιουλίου του 2022. Την ίδια στιγµή, η λίστα τιµών της Φότζια ανανεώθηκε καταγράφοντας µικρά κέρδη (3 ευρώ) και διαµορφώνοντας τα 550 ευρώ ο τόνος για την πρώτη ποιότητα σκληρού σίτου.

Να σηµειωθεί ότι στο κριθάρι, οι παραδόσεις Ιουλίου έχουν ανέλθει στα 412 ευρώ ο τόνος στην κατηγορία του κτηνοτροφικού, µε τις βυνοποιήσιµες ποικιλίες να διαπραγµατεύονται στη βάση των 470 ευρώ ο τόνος.

Όµως και στο καλαµπόκι η αγορά προχωρά σε νέα άνοδο, µε την τιµή του να καταγράφει κέρδη 6% ή αλλιώς 19,5 ευρώ ο τόνος, για τα συµβόλαια παράδοσης που λήγουν σε ένα χρόνο από σήµερα.

Με άλλα λόγια, η αγορά πληρώνει για τα καλαµπόκια της νέας σοδειάς µε ηµεροµηνία παράδοσης τον Ιούνιο του 2023, τιµή αντίστοιχη µε αυτήν που πληρώνει για τα συµβόλαια που λήγουν σε δύο εβδοµάδες, ήτοι 375 µε 376 ευρώ ο τόνος. Πλέον η αγορά έχει διαµορφώσει σε όλο το ταµπλό νέες κορυφές από τα υψηλά του Μαρτίου, εξαιτίας των απόνερων του πολέµου. Όσο η λειψυδρία συνεχίζεται στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, οι τιµές φαίνεται ότι µπορούν να διαµορφώσουν δυνατά στηρίγµατα στα επίπεδα αυτά, τα οποία ενισχύονται και από την ολοένα και αυξανόµενη ανησυχία των αγορών για τυχών µεγαλύτερους περιορισµούς στο πεδίο των εξαγωγών από µεγάλους παραγωγούς χώρες.

Έτσι, η αγορά καλαµποκιού διαµόρφωσε τιµή βάσης στα 374 ευρώ ο τόνος για τα συµβόλαια Ιουνίου 22, ενώ για τα πρώτα συµβόλαια της νέας σοδειάς, η τιµή πλέον διαπραγµατεύεται στη ζώνη των 382 ευρώ ο τόνος.

Φαίνεται λοιπόν ότι τα επίπεδα των 30 λεπτών το κιλό που προσφέρονταν πριν από ένα µήνα για το καλαµπόκι στην ελληνική αγορά, τα έχουν ξεπεράσει οι ισορροπίες που διαµορφώνονται στην Ευρώπη, ενώ η εξίσωση των τιµών για τα υφιστάµενα αποθέµατα µε τις τιµές της νέας σοδειάς και µάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της επερχόµενης εµπορικής περιόδου, δείχνει πως δύσκολα θα βρει κανείς στο εµπόριο φέτος φτηνό σπυρί.

Παραδόσεις στο µαλακό σιτάρι νέας σοδειάς µε 430 ευρώ

Παρά τη διόρθωση της αγοράς προς το τέλος της περασµένης εβδοµάδας,
οι τιµές που διαµορφώνει το ευρωπαϊκό χρηµατιστήριο σιτηρών για το µαλακό σιτάρι φαίνεται ότι έχουν εδραιωθεί σε επίπεδα άνω των 420 ευρώ ο τόνος για παραδόσεις µέχρι και τον Μάρτιο του 2023. Μάλιστα για τις παραδόσεις Σεπτεµβρίου 2022 η τιµή βρίσκεται οριακά πάνω από τα 430 ευρώ ο τόνος, έχοντας αγγίξει νωρίτερα τα 438 ευρώ. Πρόκειται για ιστορικά υψηλά επίπεδα, µε το νέο ανοδικό ράλι να πυροδοτείται από την απόφαση της Ινδίας να παγώσει τις εξαγωγές σιτηρών, έπειτα από µια αναπάντεχη ξηρασία που χτύπησε την καλλιέργεια στο τελευταίο και πιο κρίσιµο σηµείο του κύκλου ανάπτυξης, περιορίζοντας σηµαντικά τις αναµενόµενες αποδόσεις.

Για τα συµβόλαια Σεπτεµβρίου, η προηγούµενη κορυφή ήταν στα 365 ευρώ ο τόνος, πριν από ένα µήνα, στις 14 Απριλίου.

Αν και η περίοδος αλωνισµού στην Ευρώπη πλησιάζει, η αγορά εξακολουθεί να πατάει πάνω σε νέες κορυφές, έπειτα από κάθε µετριοπαθή διόρθωση. Όλα αυτά, υπό τις ανησυχίες για χαµηλές αποδόσεις σε Γαλλία και Γερµανία.

Πηγή: www.agronews.gr