Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την επιδότηση των ανέργων λόγω Thomas Cook

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί κατά το 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

Σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 4915/Β/31.12.2019), που υπογράφεται από τους υπουργούς Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ’ ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019 από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό 25% τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος.

Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου), είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση μετά τις 23/9/2019.

Για την ένταξη στην επιδότηση αυτή, πέρα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα για κάθε περίπτωση υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιχειρήσεων στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή τους με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC», απόφαση χορήγησης αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. του αρθρ. 7 του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ ή βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/9/2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» για την ίδια περίοδο.

Για τους δικαιούχους η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας παρατείνεται κατά έναν μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις μήνες και πέντε ημέρες. Η παράταση ισχύει και για όσους δικαιούχους κατά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

Με ανακοίνωσή της σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) σημειώνει: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ!». Όπως αναφέρει, τον Σεπτέμβριο του 2019 τον σημάδεψε η χρεωκοπία του ταξιδιωτικού Κολοσσού Thomas Cook με τις γνωστές επιπτώσεις για τους εργαζομένους σε ξενοδοχεία της εταιρείας. «Στις 27 του ίδιου μήνα συναντηθήκαμε με τα συναρμόδια υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας εξασφαλίζοντας ειδικές ρυθμίσεις για τους συναδέλφους μας που επλήγησαν διατηρώντας έτσι το εισόδημά τους για τους χειμερινούς μήνες αυξάνοντάς το κατά έναν μήνα».

Η ΠΟΕΕΤ καλεί όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της να ενημερώσουν αυτά τα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας το σχετικό ΦΕΚ, ώστε να γίνει άμεσα η καταβολή του επιδόματος ανεργίας. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν κύριοι της κυβέρνησης, κατανοώντας πως οι εργαζόμενοι δεν είναι στις προτεραιότητές σας!» καταλήγει η Ομοσπονδία.

 

Πηγή: halkidikifocus.gr