Τί αγόρασε ο Έλληνας τον πρώτο μήνα του 2020 ;

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:

Ιανουάριος 2020 Ιανουάριος 2019 Μεταβολή
Καινούργια επιβατικά 9.785 9.210 +6,2%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 690 676 +2,1%
Καινούργια λεωφορεία 50 75 -33,3%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.274 1.761 +29,1%

 

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:

 

Segment Ιανουάριος 2020 Ιανουάριος 2019 Διαφορά(μονάδες μεριδίου)
A 8,7% 10,2% -1,5
A-SUV 2,2% 2,1% +0,1
B 30,2% 34,4% -4,2
B-SUV 18,3% 12,3% +6,0
C 13,0% 15,8% -2,8
C-SUV 21,2% 19,6% +1,6
D 1,3% 1,6% -0,3
D-SUV 2,3% 2,0% +0,3
E 0,3% 0,2% +0,1
E-SUV 0,2% 0,3% -0,1
F-G 0,1% 0,0% +0,1
F-G-SUV 0,2% 0,1% +0,1
SPORTS 0,1% 0,1% +0,0
MPV 0,1% 0,2% -0,1
MPV-M/COMBI 1,7% 1,1% +0,6
  100,0% 100,0%
(Εκ των οποίων SUV 44,4% 36,4% +8,0)

 

 

Ιανουάριος 2020 Ιανουάριος 2019 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράςστην ΕΕ

Ιαν.-Δεκ. ‘19*

Μερίδιο αγοράςστην ΕΕ

Ιαν.-Δεκ. ‘18*

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
Βενζίνη 58,3% 61,5% -3,2 58,9% 56,6% +2,3
Πετρέλαιο 27,7% 32,6% -4,9 30,5% 35,9% -5,4
Υβριδικά (HEV) 11,6% 4,4% +7,2 5,8% 3,9% +1,9
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 0,6% 0,3% +0,3 3,1% 2,1% +1,0
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 1,8% 1,0% +0,8 1,7% 1,5% +0,2
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,0% 0,2% -0,2

*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση

 

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών το 2019 κινήθηκε ως εξής:

 

Δεκέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2018 Μεταβολή Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2019 Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2018 Μεταβολή
ΕΕ(1) 1.215.076 998.791 +21,7% 15.340.188 15.159.336 +1,2%
ΕΕ 15(2) 1.087.596 899.941 +20,9% 13.838.583 13.745.731 +0,7%
ΕΕ(1) + EFTA(3) 1.261.742 1.039.272 +21,4% 15.805.752 15.624.948 +1,2%
Ελλάδα 6.598 5.337 +23,6% 114.109 103.431 +10,3%