Υπονομεύει τη βιομηχανία τροφίμων, η άναρχη δομή αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Στο έλλειµµα οργάνωσης της πρωτογενούς παραγωγής συνεχίζει να «σκοντάφτει» ο κλάδος της αγροδιατροφής στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τα διεθνή κεφάλαια διατηρούν ζωηρό το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην εγχώρια µεταποιητική βιοµηχανία, µε τρόφιµα, ποτά και καπνό να εξασφαλίζουν τη µερίδα του λέοντος.

Η αστάθεια της αγροτικής παραγωγής, η ανοµοιογένεια των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, η απουσία ισχυρών συλλογικών σχηµάτων στις τάξεις των αγροτών και η απουσία εκπαίδευσης, ειδικά των νέων γεωργών είναι θέµατα που δεν έχουν αντιµετωπισθεί και επιδρούν αποτρεπτικά στις σοβαρές επενδύσεις. Φαίνεται λοιπόν πως µόνο οι επιδοτήσεις δεν λύνουν το πρόβληµα.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνει µια ακόµα έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι Άµεσες Ξένες επενδύσεις στη χώρα το 2021 ξεπέρασαν τα 4,8 δισ. ευρώ και κινήθηκαν ψηλότερα από τα 4,4 δισ. ευρώ του 2019, δηλαδή της τελευταίας χρονιάς πριν από την πανδηµία.

Εκείνη την περίοδο βέβαια, δηλαδή το 2019, µια άλλη ενδιαφέρουσα έκθεση µε την υπογραφή της Ernst & Young, υποστήριζε ότι ο αγροδιατροφικός κλάδος στην Ελλάδα απορροφούσε (το διάστηµα 2009-2018) το 14% των άµεσων ξένων επενδύσεων και ήταν δεύτερος κατά σειρά στη λίστα µε τους προτιµητέους κλάδους, πίσω από τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις στις οποίες κατευθύνονταν το 19% των πόρων. Στην ίδια µελέτη βέβαια, όταν οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να ονοµατίσουν, κατά σειρά, τους δύο τοµείς στους οποίους εκτιµούσαν ότι θα βασιστεί η οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόµενα χρόνια, µόλις το 1% ανέφερε την αγροτική οικονοµία είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη επιλογή.

Πιθανότατα, όλο αυτό έχει να κάνει µε τις εδραιωµένες αντιλήψεις των επενδυτών για τα όρια και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Γι’ αυτό και ενώ οι µισοί από τους ερωτηθέντες βλέπουν την εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισµού να βελτιώνονται, όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων, δύο στους τρεις προτιµούν να ποντάρουν τα χρήµατά τους στη σιγουριά του τουρισµού ως κινητήριας δύναµης ανάπτυξης της Ελλάδας, σήµερα και τα επόµενα χρόνια.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν µε σαφήνεια ότι ενώ ο κλάδος της αγροδιατροφής παραµένει ελκυστικός, όσο οι διατροφικές ανάγκες του πλανήτη εντείνονται και η ζήτηση για τρόφιµα µεγαλώνει, µια σειρά από αδυναµίες στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του συγκεκριµένου τοµέα οριοθετούν την επενδυτική δραστηριότητα, όχι µόνο των ξένων αλλά και των ντόπιων κεφαλαιούχων.

Μήπως ξένες επενδύσεις με ντόπια κεφάλαια;

Σηµαντικό µερίδιο στις προτιµήσεις των εισαγόµενων κεφαλαίων που επενδύονται στην Ελλάδα, διατηρούν τρόφιµα, ποτά και καπνός, µε βάση τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα το 2021.

Οι καθαρές εισροές Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα τον περασµένο χρόνο υπολογίζονται στα 4,8 δις ευρώ περίπου, από 2,8 δις το 2020 και 4,4 δις ευρώ το 2019 (προ covid εποχή). Να σηµειωθεί εδώ ότι η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από κεφάλαια προερχόµενα από την Ελβετία, την Κύπρο και τη Γερµανία, µε τη Γαλλία και την Ολλανδία να ακολουθούν. Την πρώτη δεκάδα συµπληρώνουν η Κίνα, το Λουξεµβούργο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Ηνωµένο Βασίλειο.

Πηγή: www.agronews.gr